Tjänster

Namnlös.png
traktor förstöra byggnad
Ombyggnadsrivning

- Lägenheter

Villor

- Kontor

- Butiker och lokaler

​​

634594.jpeg
Håltagning

Borrning

- Golvsågning

- Väggsågning

 Betong, Sten, Tegel och Granit.

Arbetare Carrying Asbest Board
Asbestsanering

- Tak och fasad

- Kakel och klinkers

- Ventilation och rörisolering

Övriga material med asbest

Vi utför ombyggnadsrivningar, håltagning och asbestsaneringar både mot privata kunder och företag.